Alles omtrent de nieuwe regeling voor betaald ouderschapsverlof

Anne-lotte

de Weerd

AFAS consultant

Anne-lotte

de Weerd

AFAS consultant

Geboorteverlof

Het geboorteverlof is al in juli 2020 ingevoerd. De partner van de moeder mag één keer het aantal werkuren per week geboorteverlof opnemen.
Dit verlof is tot 4 weken na de geboorte geldig en wordt 100% betaald door de werkgever. Het UWV vergoedt niets.

Aanvullend geboorteverlof

Nadat het geboorteverlof is opgenomen heeft de partner van de moeder recht op 5 keer het aantal werkweken aanvullend geboorteverlof. Dit verlof is 6 maanden geldig. Deze regeling geldt ook voor de DGA (directeur-grootaandeelhouder)

De partner kan er voor kiezen om dit in 1x op te nemen of om het verlof verspreid over 6 maanden op te nemen. Wanneer een medewerker gebruik wil maken van het aanvullend verlof, kan hij/zij dit minimaal 4 weken voor aanvang van het verlof aanvragen.

Voor dit aanvullend verlof krijgt de medewerker een uitkering van het UWV. Deze bedraagt 70% van het dagloon. Als werkgever heb je de mogelijkheid om dit aan te vullen tot 100%.

Betaald ouderschapsverlof

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst 9 keer het aantal uren van de werkweek als betaald ouderschapsverlof opnemen. Ook deze regeling geldt voor de DGA (directeur-grootaandeelhouder)

Dit verlof kan in 1 keer achter elkaar, of flexibel worden opgenomen. Voorwaarde voor betaald ouderschapsverlof is dat het wordt opgenomen binnen het eerste levensjaar van het kind. Voor de partner geldt ook dat het (aanvullend) geboorteverlof moet zijn opgenomen.

Hoogte van de uitkering
De hoogte van de uitkering tijdens het betaald ouderschapsverlof is 70% van het dagloon (maximaal 70% van het maximumdagloon) van de werknemer. In de CAO of arbeidsoverkomst is mogelijk geregeld dat de uitkering betaald ouderschapsverlof dient te worden aangevuld tot een hogere uitkering.

Het aanvragen van betaald ouderschapsverlof
Vanaf 9 augustus 2022 kunnen werkgevers de vergoeding bij het UWV aanvragen.
Let op, de aanvraag dient achteraf, in hele werkweken, aangevraagd te worden. Je kunt de aanvraag zelf doen. Uiteraard kunnen wij dit ook voor je verzorgen.

Uiterlijk 4 weken na ontvangst van de aanvraag ontvang je een beslissing van het UWV. Het UWV betaalt de uitkering voor het betaalde ouderschapsverlof in maximaal 3 delen uit aan de werkgever. Je dient het eerste betaalverzoek tegelijk met de aanvraag in. Daarna kun je nog twee betaalverzoeken indienen als je dat wilt. Nadat de werknemer opnieuw (een deel) betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen, kun je voor dit vervolgverlof een nieuw betaalverzoek indienen.

Online aanvragen van betaald ouderschapsverlof
Het UWV heeft de voorkeur dat je betaald ouderschapsverlof online aanvraagt. Dit past in een trend. Steeds meer zaken regel je tegenwoordig in werkgeversportalen (denk aan het UWV of pensioenfonds).

Wil je dat wij de contacten en aanvragen bij het UWV of pensioenfonds voor je bedrijf indienen, dan dien je ons daarvoor eerst te machtigen. Begin met zelf een E-Herkenning niveau 3 (of hoger) aan te vragen. Vervolgens regel je de machtiging voor ons kantoor. Hierna zijn wij in staat om alle contacten en aanvragen digitaal voor je te regelen.

Dus verwacht je binnen afzienbare tijd digitale contacten met het UWV/pensioenfonds, vraag dan nu alvast een e-herkenning aan. De aanvraag en machtiging kost namelijk tijd en je wilt niet dat de aanvraag voor een vergoeding daardoor vertraging oploopt.

Neem voor vragen contact met ons op of kijk voor meer informatie over e-herkenning op de website van Reconi. Reconi regelt de e-herkenningen voor de overheid.

Wat gebeurt er met..
Pensioen: de medewerker bouwt géén pensioen op gedurende het betaald ouderschapsverlof. Maar een CAO kan hier een andere regeling over hebben. Neem je CAO dus goed door.

Vakantiedagen: als je werknemer betaald ouderschapsverlof heeft, dan bouwt de werknemer het volledige aantal vakantie-uren op waar hij of zij recht op heeft. Heeft je werknemer ook recht  op bovenwettelijke vakantie-uren? Dan hangt de opbouw van deze uren af van de afspraken die in de CAO of arbeidsovereenkomst staan.

Andere gevolgen van betaald ouderschap zijn nog niet bekend. Zo is op dit moment ook niet bekend wat de gevolgen zijn voor de werkgeverspremie AOF.

Onbetaald ouderschapsverlof

De oude regeling van onbetaald ouderschapsverlof is ook nog steeds geldig. Als ouder heeft een medewerker recht op onbetaald ouderschapsverlof tot het kind 8 jaar wordt. Dit verlof bedraagt 17 keer het aantal uren van de werkweek van de werknemer.

Maar let goed op: het ongebruikte deel van het betaald ouderschapsverlof wordt bij het onbetaald ouderschapverlof gevoegd. De medewerker heeft dus recht op maximaal 26 werkweken ouderschapsverlof (9+17 weken).

 

De regelingen rondom zwangerschap, geboorte en ouderschap zijn divers. Wij kunnen ons zeer goed voorstellen dat je nog vragen hebt, of dat je vragen hebt over wat de CAO in jouw bedrijfstak heeft geregeld. Meer informatie kun je lezen op de site van het UWV.

Natuurlijk staan wij je graag bij met al je vragen. Neem daarvoor even contact met ons op. Uiteraard ook voor je vragen over je eigen CAO.

Verder lezen