Anticipeer op de actualiteiten box 3

Dimitri

van den Berghe

Partner, accountant en belastingadviseur

Dimitri

van den Berghe

Partner, accountant en belastingadviseur

Hoe is de stand van zaken

We kennen de Wet Rechtsherstel box 3, die voor de periode 2017 t/m 2022 regelt dat de heffing in lijn met het Kerstarrest van december 2021 wordt gebracht. Althans, dat is de bedoeling. De Wet Rechtsherstel ligt onder vuur, o.a. doordat de wet voor anderen dan spaarders niet voldoet aan de uitgangspunten van het Kerstarrest. Bovendien is de wet niet adequaat omdat nog steeds voor verschillend renderende beleggingen wordt belast tegen één uniform rendement. Het werkelijke rendement (ook als die negatief is) ligt in voorkomende gevallen te ver weg van de veronderstelde rendementen.
Kortom, de Wet Rechtsherstel zal naar verwachting in het voorjaar van 2024 worden beoordeeld als discriminerend en in strijd met de EVRM. De oplossing die het Ministerie van Financiën heeft bedacht in de vorm van het rechtsherstel, dé oplossing voor de box-3 chaos na het Kerstarrest, blijkt straks waarschijnlijk ook niet te deugen. En wat dan?

In de vakwereld wordt ervan uitgegaan dat de Minister er niet aan ontkomt om het werkelijk rendement te gaan belasten. En dat is veel eerder dan de Minister zelf wil. De belastingdienst kan niet eerder dan in 2027 starten met een heffing over werkelijk behaald rendement. Dus we zijn benieuwd wat er gaat gebeuren. Wij houden er rekening mee dat ook over de jaren t/m 2026 de belastingplichtige over het werkelijk behaald rendement belast kan worden. Maar bij hem ligt dan wel de bewijslast.

Hoe anticiperen?

Bestaat het merendeel van je vermogen uit iets anders dan bank/spaarrekeningen, dan is het raadzaam om op de heffing over werkelijk rendement te anticiperen. Probeer in kaart te brengen wat je werkelijk rendement is op je vermogen. Bewaar bonnetjes bij verhuurd onroerend goed. En maak een jaarlijks overzicht van opbrengsten en lasten. Begin daar nu al mee, eventueel nog over 2022. Maak vervolgens altijd bezwaar tegen je definitieve aanslag Inkomstenbelasting als je denkt dat heffing tegen werkelijk rendement voordeliger is.

Behoefte aan meer informatie of even ruggespraak nodig, neem dan contact met ons op.