Belastingplicht stichting of vereniging

Laura

van Kesteren

Assistent / AA-accountant in-opleiding

Laura

van Kesteren

Assistent / AA-accountant in-opleiding

Er zijn drie situaties waarbij een stichting of vereniging aangifteplichtig is voor de Vennootschapsbelasting. De eerste situatie is wanneer de organisatie een uitnodiging krijgt van de belastinginspectie om aangifte te doen. De tweede situatie is wanneer de organisatie door middel van de activiteiten concurreert met andere ondernemers én als er geen vrijstelling is. De derde situatie is wanneer de organisatie naar winst streeft door middel van het deelnemen aan het economisch verkeer én als er geen vrijstelling is.

Zoals hierboven beschreven, zijn de tweede en derde situatie afhankelijk van het feit of er een vrijstelling van toepassing is of niet. Deze vrijstelling is afhankelijk van de fiscale winst die de organisatie heeft gerealiseerd. Organisaties krijgen een vrijstelling voor de Vennootschapsbelasting in de volgende gevallen:

  • De fiscale winst van het betreffende jaar is niet hoger dan €15.000; of
  • De fiscale winst van het betreffende jaar en de vier voorafgaande jaren is niet hoger dan €75.000.

Twee voorbeelden om bovenstaande vrijstelling uit te leggen. Stel dat een stichting in 2021 een fiscale winst van €5.000 heeft en in de vier voorgaande jaren een totale fiscale winst van €50.000 heeft, dan kan de stichting gebruik maken van de vrijstelling op basis van beide criteria. Als een stichting in 2021 een fiscale winst van €20.000 heeft en in de vier voorgaande jaren een totale fiscale winst van €50.000 heeft, dan kan de stichting gebruik maken van de vrijstelling op basis van het tweede criterium.

Een stichting of vereniging kan er ook vrijwillig voor kiezen om de vrijstelling niet toe te passen. De organisatie dient dan wel belastingaangifte te doen. Hiervoor dient een brief gestuurd te worden naar de Belastingdienst. Deze keuze staat vervolgens voor een periode van vijf jaar vast. Een reden om niet de vrijstelling toegepast te willen hebben is bijvoorbeeld de verliesverrekening. Verliezen in vrijgestelde jaren kunnen namelijk niet verrekend worden met winsten in belaste jaren.

Ben je bestuurder van een stichting of vereniging? Let dus op, het kan zijn dat de organisatie belastingplichtig is of wordt voor de vennootschapsbelasting. Heb je twijfels, neem dan eens contact met ons op.