Fiscaal- en milieuvriendelijk investeren

Niels

Hartog

Relatiebeheerder, belastingadviseur (lid RB)

Niels

Hartog

Relatiebeheerder, belastingadviseur (lid RB)

Als ondernemer ben je waarschijnlijk wel bekend met de investeringsaftrek. Tijdens de bespreking van de jaarrekening komt het eigenlijk altijd wel aan bod dat wij een extra aftrekpost hebben toegepast in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Meestal spreken we van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Met minimale eisen kan deze regeling met terugwerkende kracht door ons worden toegepast in de fiscale aangifte. Er zijn echter nog meer investeringsregelingen, namelijk de Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA). Ten tijde van een energiecrisis kan het voor jou ook zinvol om bekend te zijn met deze regelingen. Hieronder lichten wij de regeling toe in hoofdlijnen.

Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA)
De overheid stimuleert investeringen die, naast de verbetering van bijvoorbeeld jou productieproces, minder schadelijk zijn voor het milieu of energiebesparend zijn. Ben je van plan om te gaan investeren, laat je dan door de leverancier informeren of een investering op de milieulijst of energielijst van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staat.
EIA kan een aftrekpost tot 45,5% van de investering opleveren. Voor MIA geldt een percentage tot 45% van het investeringsbedrag. Komt de investering in aanmerking voor MIA, dan is er aanvullend recht op willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL). Met deze regeling ben je gerechtigd om fiscaal sneller af te schrijven, zodat je een liquiditeitsvoordeel behaalt. Overigens zijn EIA en MIA niet te cumuleren. Wel zijn beide regelingen te combineren met de KIA.

Aanvraagprocedure
In tegenstelling tot de KIA kunnen de EIA en MIA niet zomaar met terugwerkende kracht worden toegepast in de aangifte Inkomsten- of Vennootschapsbelasting. Je dient de investering digitaal te registreren bij het RVO, binnen drie maanden nadat je de opdracht aan de leverancier hebt verstrekt. Dit is dus het moment dat je de offerte hebt ondertekend en niet de datum op de achteraf ontvangen factuur! Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je een beschikking met een referentienummer. Deze beschikking dien je aan ons te overhandigen. Hiermee kunnen wij desbetreffende investering in de fiscale aangifte verwerken.

Die digitale aanvraag bij het RVO onderteken je met Digid (eenmanszaak of ZZP’er) of met eHerkenning (alle ondernemingen met inschrijving in het handelsregister van Kamer van Koophandel).

Verder lezen