Grip op uw zaak

U wilt een accountant die met u onderneemt. Wij helpen met de boekhouding en geven adviezen. En door meer te automatiseren onderneemt u slimmer.

Grip op uw zaak

U wilt een accountant met gedegen kennis van u. Een sector specialist. Een coach. Wij zijn die accountant met bewezen sector kennis en coach ervaring.

Grip op uw zaak

Van den Berghe & Partners richt zich met volwaardige en persoonlijke advisering op de ZZP'er en MKB-onderneming. Een gedegen partner.
Sinds 1936, dus meer dan 80 jaar.

De wet DBA verdwijnt weer. What’s next?

Op 10 oktober 2017 publiceerde het kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie het regeerakkoord “Vertrouwen in de toekomst” voor de periode 2017-2021. Hierin geeft het kabinet aan dat de Wet Deregulering Arbeidsrelatie (DBA) vervangen wordt door een nieuwe wet, waarvan de naam nog niet bekend is.

Sinds de invoering van de wet DBA bestaat er veel onduidelijkheid over de positie van de ZZP-er. Daarom had het kabinet Rutte II reeds besloten om de handhaving van de wet DBA al op te schorten tot 1 juli 2018. Dit wordt nu dus vervangen door een volledig nieuwe regeling die zekerheid moet verstrekken dat de opdrachtgever een echte zelfstandige inhuurt en er geen sprake is van een verkapt dienstverband. Hoe zit de nieuwe regeling in elkaar?

Op grond van de nieuwe regeling zal altijd sprake zijn van een dienstbetrekking, als een zzp-er wordt ingehuurd:

  • Voor reguliere bedrijfsactiviteiten
  • Voor langer dan drie maanden
  • Tegen een tarief lager dan € 15 á € 18 per uur

Opdrachtgeversverklaring

Indien het tarief van de ZZP-er hoger is dan het lage tarief, dan is dit nog geen garantie dat hij al zelfstandige wordt gezien. Het is voor de opdrachtgever daarom aan te raden een opdrachtgeversverklaring aan te vragen via een webmodule met vragen over de aard van de werkzaamheden. Deze verklaring geeft vooraf de zekerheid bij de inhuur van zelfstandige ondernemers, zodat de opdrachtgever niet achteraf een naheffingsaanslag krijgt voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Belangrijk punt van de opdrachtgeversverklaring wordt de gezagsverhouding. Het kabinet heeft al aangekondigd dat er in module een duidelijke uitleg van de term gezagsverhouding komt te staan.

Opt-outregeling 

Het is mogelijk om niet te kiezen voor een dienstbetrekking (opt-out) als:

  • het afgesproken tarief hoger is dan circa € 75,- per uur
  • het contract korter dan een jaar duurt
  • er geen reguliere bedrijfsactiviteiten worden verricht

Wanneer gaat dit in?

Op dit moment is nog niet bekend wanneer de nieuwe wet wordt ingevoerd. Tevens is er  niet meer bekend gemaakt, dan wat in het regeerakkoord benoemd staat. Tot die tijd blijft de wet DBA van toepassing. Het is dan ook aan te raden om voorlopig met de huidige modelovereenkomst te blijven werken. Als er ontwikkelingen zijn over dit onderwerp, dan zullen wij u informeren.