Hoe krijg en behoud je inzicht in je financiële situatie?

Bas

Peelen

Partner, CTO en AFAS Expert

Bas

Peelen

Partner, CTO en AFAS Expert

Financiële valkuilen

Al jarenlang zijn wij partner van een breed scala aan mkb-ondernemers, waaronder een boel restaurants, cafés, IT-bedrijven en andere zakelijke dienstverleners. Een (groot) aantal van die ondernemers maakten dezelfde misstappen voordat ze bij ons aanklopten voor hulp. Er werd helaas pas aangeklopt wanneer de negatieve impact zichtbaar werd. Veel van die misstappen waren:

 • Een onvolledige en niet-tijdige verwerking van de administratie;
 • Geen doorlopende controle of te weinig controlemomenten;
 • Foutieve verwerking van btw;
 • Inconsistente boekingen;
 • Geen tussentijdse rapportages.

Een van deze dwalingen kan al zorgen voor verlies van overzicht. Hierdoor vertroebelt niet alleen het inzicht in je financiën, maar ook het inzicht in de volledige toekomst van je bedrijf.

Wanneer is een administratie op orde?

Een overzichtelijke administratie is heel simpel gezegd een weergave van alle administratieve taken, gebundeld op één plek en met een duidelijke rapportage als sluitstuk. De administratie dient dagelijks bijgewerkt te zijn volgens de eisen van de Belastingdienst en de geldende wet- en regelgeving. De rapportage moet in één blik duidelijk maken hoe je onderneming ervoor staat.

Het is dus niet de bedoeling dat je ⅓ op papier, ⅓ online en ⅓ in Excel noteert om vervolgens alle cijfers te moeten vergelijken om te ontdekken wat de financiële status van je onderneming is. Alles gebundeld op één plek, dat wil je. En de Belastingdienst ook. Je boekhouding online voeren is hier dé manier voor. Op die manier heb je altijd en overal toegang tot je volledige boekhouding. Makkelijk als je een keertje niet op kantoor bent.

Welke cijfers zeggen veel over de status van mijn onderneming?

Vrijwel alle cijfers binnen je administratie zijn belangrijk. Per onderneming verschilt het welke getallen het meest relevant zijn, maar er zijn een aantal kengetallen die de gezondheid van je onderneming snel vertellen, deze pijlers zijn:

 • Personeelskosten als percentage van de omzet: dit laat zien of je personeelskosten in verhouding zijn t.o.v. je omzet.
 • Brutomarge – eventueel per productgroep: dit laat zien hoeveel omzet er over is na aftrek van de inkopen die je doet om deze opbrengst te realiseren.
 • EBIT & EBITDA: hiermee meet je de operationele activiteiten van een bedrijf.
 • Quick ratio: dit zegt veel over de liquiditeit van je onderneming en in welke mate deze op korte termijn in staat is om schuldverplichtingen te voldoen.
 • Current ratio: hierbij wordt – in tegenstelling tot de quick ratio – rekening gehouden met de (waarde van de) voorraden. Dit pas je vooral toe bij organisaties waar de voorraad een significante waarde vertegenwoordigt.
 • Solvabiliteit: dit zegt veel over het vermogen van de onderneming en of er op korte en lange termijn aan schuldverplichtingen kan worden voldaan.
 • Werkkapitaal: is de onderneming op korte termijn in staat om noodzakelijke uitgaven te doen om de onderneming draaiend te houden?

De belangrijkste voorwaarden om overzicht te creëren en te behouden

Ben je het overzicht de laatste tijd uit het oog verloren, maar wil je je boekhouding weer op orde krijgen? Dan is het goed om te weten dat er een aantal voorwaarden gelden voor een overzichtelijke boekhouding:

 • Administratie in een deugdelijk online/digitaal boekhoudpakket;
 • Structurele controle en bijwerking;
 • Een duidelijke structuur in de opbouw van je balans; je winst- en verliesrekeningen;
 • Inzicht in hoeveel btw er betaald/teruggevraagd moet worden;
 • Rapportages die in één blik te ‘lezen’ zijn.

We zeggen het hierboven al, maar om dat overzicht waar je zoveel bloed, zweet en tranen in stak te behouden, is het belangrijk om structureel te controleren en bij te werken. Doe je dit niet, dan verlies je het overzicht binnen de kortste keren weer uit het oog en moet je opnieuw beginnen.

Weinig tijd voor de boekhouding, wat nu?

Als je weinig tijd hebt voor je boekhouding, dan is het raadzaam om de verwerking door een externe partij of geautomatiseerde oplossing uit te laten voeren. De services van Botaccountant – onze robotoplossing – nemen veel boekhoudkundige taken bij jou uit handen en verwerkt ze in overzichtelijke dashboards. Hierdoor blijft de interpretatie jouw taak, maar hoef je de ‘vervelende’ administratieve taken niet meer zelf te doen.

Dit gaat deels in samenwerking met een ‘menselijke’ accountant. Een van onze adviseurs kijkt namelijk mee en adviseert jou op basis van Botaccountants dashboards. Een juiste interpretatie van je cijfers en een goed beeld van hoe je ervoor staat.

Wat kan een boekhoudexpert voor mij betekenen?

De situatie waarin jij verkeert bepaalt wat je van een boekhouder nodig hebt. Sommigen kiezen voor een combinatie van geautomatiseerde verwerking en menselijke interpretatie, sommigen voor honderd procent menselijke touch. Om te zorgen dat jij volledig compliant bent, is het goed om ons te vertellen waar je precies naar op zoek bent. Als boekhoudkantoor kunnen wij:

 • Je boekhouding verwerken;
 • Je cijfers controleren;
 • Rapportages opstellen;
 • Adviseren waar nodig;
 • Je btw-aangiften verwerken;
 • Andere fiscale aangiften – vennootschapsbelasting, dividendbelasting, inkomstenbelasting en loonaangiften – verwerken.

De combinatie verwerking, rapportering, interpretatie en consultatie is waar veel ondernemers vooral nu baat bij hebben en wat naar ons idee het beste werkt. Maar om nu in een blog te zeggen waar jij behoefte aan hebt, dat kunnen zelfs wij niet. Daarom staan we open voor je verhaal.

Verder lezen