Opstellen, vaststellen en publiceren van jaarstukken

Laura

van Kesteren

Assistent / AA-accountant in-opleiding

Laura

van Kesteren

Assistent / AA-accountant in-opleiding

Opmaken jaarrekening

Bij een besloten/naamloze vennootschap (BV/NV) is het bestuur verantwoordelijk om binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op te maken. Echter, voor veel bestuurders blijkt dit termijn niet haalbaar. Het bestuur kan in deze situatie de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verzoeken om de termijn van het opmaken van de jaarrekening te verlengen met 5 maanden. Dit betekent dat de jaarrekening uiterlijk binnen 10 maanden na afloop van het boekjaar opgemaakt dient te worden.

Bij een commerciële stichting/vereniging, coöperatie en een onderlinge waarborgmaatschappij moet het bestuur binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening opstellen. Het orgaan dat volgens de statuten de jaarrekening ondertekent kan dit termijn verlengen. De verlenging is maximaal 4 maanden, waardoor het bestuur de jaarrekening uiterlijk binnen 10 maanden na afloop van het boekjaar moet opmaken.

Ondertekenen en vaststellen

Na opmaak van de jaarrekening moet het bestuur de jaarrekening ondertekenen ter akkoord. De Rechtbank ’s-Hertogenbosch heeft beslist dat er geen termijn bestaat voor het ondertekenen van de jaarrekening en dat het ondertekenen van de jaarrekening van het bestuur geen onderdeel uitmaakt van het opmaken van de jaarrekening. Dit betekent dat het ondertekenen van de jaarrekening dus geen deel uitmaakt van het opmaaktermijn van 10 maanden.

Na het ondertekenen van de jaarrekening door de bestuurders moeten de aandeelhouders de jaarrekening vaststellen. Vaststellen betekent dat de aandeelhouders akkoord zijn met de jaarrekening. Voor het vaststellen bestaat ook geen formeel termijn. Indien de aandeelhouders ook de bestuurders van een organisatie zijn dan wordt het ondertekenen van de jaarrekening ook gezien als het vaststellen van de jaarrekening.

Publiceren

Nadat de jaarrekening is opgemaakt, ondertekend en vastgesteld moet het bestuur de jaarrekening publiceren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het termijn voor publiceren is uiterlijk 8 dagen na vaststelling door de aandeelhouders. Het publiceren van jaarrekening 2022 moet uiterlijk gebeuren voor 31 december 2023.

Het niet tijdig publiceren van de jaarrekening wordt gezien als een economisch delict en dus een strafbaar feit. Ten eerste kan dit leiden tot een flinke geldboete. Ten tweede kan dit leiden tot een beslissing van onbehoorlijk bestuur, waardoor de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schulden van de organisatie.

Samenvatting formele termijnen opmaken, vaststellen en publiceren jaarrekening

Verder lezen