Personeel aannemen?

Muriël

Moerkerk

Salarisadministrateur

Muriël

Moerkerk

Salarisadministrateur

What to do, what to know & don’t forget! We kunnen er een heel boek over schrijven met alle in’s & outs. Maar we houden van kort en bondig.
Wel zo overzichtelijk.

Personeel in dienst nemen kan er voor zorgen dat je onderneming groeit: meer omzet, meer werk verzetten, ruimte voor nieuwe ontwikkelingen, meer kwaliteit en rust.

Voor het eerst personeel in dienst?

Dan moet je je als werkgever aanmelden via het formulier, te downloaden via deze site. Na aanmelding ontvang je een loonheffingsnummer, een brief over welke tijdvakken je aangifte moet doen, een brief waarin staat bij welke sector je bent aangesloten en het percentage voor de gedifferentieerde premie Whk.

Indiensttreding van personeel

De volgende zaken zijn hierbij belangrijk:

  • Opgaaf gegevens voor de loonheffingen, formulier te downloaden via deze site
  • Identiteit vaststellen
  • Een arbeidsovereenkomst opstellen: zet afspraken op papier!

Inhoud van de arbeidsovereenkomst: van beide partijen de NAW-gegevens, waar moet het werk verricht worden, functie, datum indiensttreding, duur van arbeidsovereenkomst, het aantal werkuren per week, hoogte van het salaris (let op het wettelijk minimumloon en de hoogte van het salaris hangt ook van een evt. cao), wanneer wordt dit uitbetaald, proeftijd, vakantietoeslag, aantal vakantiedagen, opzegtermijn, concurrentiebeding, een pensioenregeling.

Aanmelden pensioen

Een pensioenregeling aanbieden is wettelijk niet altijd verplicht maar wel een goede aanvulling op de arbeidsovereenkomst, het geeft personeel zekerheid en het past bij goed werkgeverschap. Zekerheid is een belangrijk punt. Wanneer je dit aanbiedt moet je je aanmelden bij een pensioenfonds. Let op: in de cao kan wel een verplichte pensioenregeling in de betreffende bedrijfstak afgesproken zijn.

Verzuimverzekering

Personeel kan plotseling uitvallen door ziekte. Een verzuimverzekering (ook wel ziekteverzuimverzekering genoemd) zorgt ervoor dat je het salaris en de kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding kunt betalen als de werknemer ziek wordt.

WW-premie

Per 2023 bedraagt de lage WW-premie – ook wel Awf-premie genoemd – 2,64% en de hoge 7,64%. De lage premie kan de werkgever toepassen voor werknemers met een vast contract. Hierbij gelden 3 eisen: arbeidsovereenkomst is schriftelijk overeengekomen, voor onbepaalde tijd en er is geen sprake van een oproepovereenkomst. Dit scheelt dus in de werkgeverslasten!

Klotsende oksels?

Wij helpen en adviseren je graag met bovenstaande punten. Het opstellen van de arbeidsovereenkomst en de daarbij behorende gegevens. Ook een pro forma loonstrook of eventuele vragen. Wanneer het eenmaal is ingericht is het belangrijk eventuele wijzigingen de gaten te houden. Bijvoorbeeld op gebied van CAO of het wettelijk minimumloon.