Grip op uw zaak

U wilt een accountant die met u onderneemt. Wij helpen met de boekhouding en geven adviezen. En door meer te automatiseren onderneemt u slimmer.

Grip op uw zaak

U wilt een accountant met gedegen kennis van u. Een sector specialist. Een coach. Wij zijn die accountant met bewezen sector kennis en coach ervaring.

Grip op uw zaak

Van den Berghe & Partners richt zich met volwaardige en persoonlijke advisering op de ZZP'er en MKB-onderneming. Een gedegen partner.
Sinds 1936, dus meer dan 80 jaar.

Privacy Statement

De persoonlijke gegevens die u op onze website invult, zullen voor het doel waarvoor u de gevraagde informatie heeft gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens worden met AFAS gedeeld. Met AFAS  hebben wij een verwerkersovereenkomst. Uw gegevens zullen verder niet met derden worden gedeeld. Het privacy statement van AFAS kunt u lezen op https://www.afas.nl/privacy-statement. Daarnaast gebruikt Accountantskantoor Van den Berghe & Partners de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren. Als u hiertegen bezwaar heeft, kunt u dat melden aan Accountantskantoor Van den Berghe & Partners. Uw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Bewaren van persoonlijke gegevens:
We bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om uw persoonsgegevens te verwerken. Persoonlijke gegevens die aan een account zijn gekoppeld, kunnen worden bewaard totdat de persoonlijke gegevens niet langer actueel of juist blijken te zijn, tenzij een langere bewaartermijn is vereist voor onze services, een geschil of zoals wettelijk is toegestaan.
Uw gegevens worden bewaard op beveiligde servers van professionele Nederlandse datacenters.
AFAS Online hanteert een ‘defense in depth’-strategie: Er zijn dus meerdere beveiligingslagen van toepassing. Mocht één van de lagen falen, dan zal de volgende laag alsnog bescherming bieden.

Verwerkersovereenkomst:
Met onze opdrachtgevers en klanten wordt een verwerkersovereenkomst aangegaan waarin duidelijk staat uitgelegd hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen wij hebben genomen om deze te beveiligen.

Rechten van betrokkenen:
U heeft het recht om van ons bevestiging te verkrijgen over de vraag of er al dan niet persoonsgegevens over u worden verwerkt. U kunt dit verzoek indienen via het volgende e-mailadres info@vandenberghe.nl of per post. Zie bijgaande contactgegevens.
Als u vervolgens van mening bent dat we onjuiste, onvolledige, verouderde persoonsgegevens over u hebben of als u vermoedt dat we uw persoonsgegevens onjuist hebben verwerkt, kunt u ons op elk gewenst moment vragen om die informatie te corrigeren. U kunt ons verzoeken om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken. U kunt ons ook vragen om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere controller. Bezwaren en toegangsverzoeken, correctie, verwijdering of overdracht worden uitgevoerd, in overeenstemming met de wet, behoudens wettelijk toegestane uitzonderingen, binnen vier weken.
De socialemedia-knoppen op deze website bevatten links naar specifieke social-mediapagina's. Als u op een knop voor sociale media klikt, worden uw persoonlijke gegevens verwerkt door de specifieke sociale-mediaservice.

Cookies
Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van functionele cookies.
We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en om de bruikbaarheid van de website te verbeteren. We gebruiken ook cookies op onze website om uw ervaring op onze website te verbeteren.
We gebruiken analytische cookies om te zien wanneer en hoe u onze website gebruikt, door welk domein u onze website bezoekt en om de efficiëntie en kwaliteit van onze website te verbeteren. Accountantskantoor Van den Berghe & Partners maakt gebruik van de diensten van Google Analytics. Accountantskantoor van den Berghe & Partners heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie verzameld door Google Analytics wordt overgedragen aan en gebruikt door Google op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google anonimiseert de verzamelde IP-adressen en gebruikt een SSL-codering om de verzamelde informatie veilig over te dragen. Additioneel is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en hebben wij "gegevens delen" uitgezet. Voor meer informatie verwijzen we u naar het Privacybeleid van Google.
De gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele computers en worden niet aan andere partijen verschaft.

https://policies.google.com/technologies/cookies
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en


Contact
Accountantskantoor Van den Berghe & Partners
Postbus 44
2200 AA NOORDWIJK
Tel. (071)3612283

info@vandenberghe.nl 


Privacy Statement versie 02_20191105