Privacy

De persoonlijke gegevens die je op onze website invult, zullen voor het doel waarvoor je de gevraagde informatie hebt gegeven, worden gebruikt. Deze gegevens worden met AFAS gedeeld. Met AFAS hebben wij een verwerkersovereenkomst. Jouw gegevens zullen verder niet met derden worden gedeeld. Het privacy statement van AFAS kun je lezen op https://www.afas.nl/privacy-statement. Daarnaast gebruikt Accountantskantoor Van den Berghe & Partners de gegevens om de dienstverlening naar jou toe te verbeteren. Als je hiertegen bezwaar hebt, kun je dat melden aan Accountantskantoor Van den Berghe & Partners. Jouw gegevens worden dan onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

Bewaren van persoonlijke gegevens:

We bewaren jouw persoonlijke gegevens gedurende de periode die nodig is om jouw persoonsgegevens te verwerken. Persoonlijke gegevens die aan een account zijn gekoppeld, kunnen worden bewaard totdat de persoonlijke gegevens niet langer actueel of juist blijken te zijn, tenzij een langere bewaartermijn is vereist voor onze services, een geschil of zoals wettelijk is toegestaan.
Jouw gegevens worden bewaard op beveiligde servers van professionele Nederlandse datacenters.
AFAS Online hanteert een ‘defense in depth’-strategie: Er zijn dus meerdere beveiligingslagen van toepassing. Mocht één van de lagen falen, dan zal de volgende laag alsnog bescherming bieden.

Verwerkersovereenkomst:

Met onze opdrachtgevers en klanten wordt een verwerkersovereenkomst aangegaan waarin duidelijk staat uitgelegd hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke maatregelen wij hebben genomen om deze te beveiligen.

Rechten van betrokkenen:

Je hebt het recht om van ons bevestiging te verkrijgen over de vraag of er al dan niet persoonsgegevens over je worden verwerkt. Je kunt dit verzoek indienen via het volgende e-mailadres info@vandenberghe.nl of per post. Zie bijgaande contactgegevens.
Als je vervolgens van mening bent dat we onjuiste, onvolledige, verouderde persoonsgegevens over je hebben of als je vermoedt dat we jouw persoonsgegevens onjuist hebben verwerkt, kun je ons op elk gewenst moment vragen om die informatie te corrigeren. Je kunt ons verzoeken om de verwerking van jouw persoonlijke gegevens te beperken. Je kunt ons ook vragen om jouw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere controller. Bezwaren en toegangsverzoeken, correctie, verwijdering of overdracht worden uitgevoerd, in overeenstemming met de wet, behoudens wettelijk toegestane uitzonderingen, binnen vier weken.
De sociale media-knoppen op deze website bevatten links naar specifieke social-mediapagina’s. Als je op een knop voor sociale media klikt, worden jouw persoonlijke gegevens verwerkt door de specifieke sociale-mediaservice.

Cookies

Jouw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van functionele cookies.
We gebruiken functionele cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en om de bruikbaarheid van de website te verbeteren. We gebruiken ook cookies op onze website om jouw ervaring op onze website te verbeteren.
We gebruiken analytische cookies om te zien wanneer en hoe je onze website gebruikt, door welk domein je onze website bezoekt en om de efficiëntie en kwaliteit van onze website te verbeteren. Accountantskantoor Van den Berghe & Partners maakt gebruik van de diensten van Google Analytics. Accountantskantoor van den Berghe & Partners heeft een bewerkersovereenkomst met Google gesloten. De informatie verzameld door Google Analytics wordt overgedragen aan en gebruikt door Google op servers in de Verenigde Staten van Amerika. Google anonimiseert de verzamelde IP-adressen en gebruikt een SSL-codering om de verzamelde informatie veilig over te dragen. Additioneel is het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd en hebben wij “gegevens delen” uitgezet. Voor meer informatie verwijzen we je naar het Privacybeleid van Google.
De gegevens zijn niet herleidbaar tot individuele computers en worden niet aan andere partijen verschaft.

  • https://policies.google.com/technologies/cookies
  • https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en