Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Dimitri

van den Berghe

Partner, accountant en belastingadviseur

Dimitri

van den Berghe

Partner, accountant en belastingadviseur

Om de toegenomen energiekosten te compenseren is het kabinet bezig om een regeling in het leven te roepen voor het MKB. Op dit moment zijn slechts de contouren van de regeling bekend. De RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) gaat de regeling uitvoeren.

De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale kosten. TEK is nog niet open, je kunt nog geen aanvraag doen.
TEK is bestemd voor energie-intensieve mkb-ondernemingen. Om in aanmerking te komen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  1. Je onderneming voldoet aan de Europese mkb-definitie. Grofweg betekent dit dat je bedrijf niet meer dan 250 werknemers heeft en minder dan 50 miljoen omzet;
  2. Je onderneming staat ingeschreven bij het Handelsregister;
  3. Je onderneming verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m³ gas of 50.000 KWh elektriciteit;
  4. Je onderneming is een energie-intensieve mkb-onderneming, waarbij minimaal 12,5% van de omzet bestaat uit energiekosten.

De subsidie is 50% van de kostenstijging van je energieverbruik. De kostenstijging moet hoger zijn dan € 1,19/m³ gas en € 0,35/kWh elektriciteit (dit is de drempelprijs). De subsidie is maximaal € 160.000. Je krijgt maximaal 50% van je totale energiekostenstijging (boven de drempelprijs) vergoed.
Omdat deze tegemoetkoming onder de Europese staatssteunregels valt, vindt er nog een toetsing plaats op Europees niveau. Daardoor gaat TEK mogelijk pas in het 2e kwartaal van 2023 open.
Je vraagt TEK aan over de periode 1 november 2022 tot en met december 2023. Aanvragen dien je in met eHerkenning (minimaal niveau 3). Om de periode tot toekenning te overbruggen is het beleid rondom belastinguitstel versoepeld voor deze ondernemingen. Daarnaast zullen banken bereid zijn tot een overbruggingsfinanciering.
De regeling is onder constructie. Je kunt meer informatie lezen op rvo.nl en zoek vervolgens op TEK.

Verder lezen