Voorjaarsnota 2022: Tegenvallers gedekt door belastingverhogingen

Dimitri

van den Berghe

Partner, accountant en belastingadviseur

Dimitri

van den Berghe

Partner, accountant en belastingadviseur

In 2022 kreeg het nieuwe kabinet te maken met veel tegenvallers. De tegenvallers bedragen vele miljarden euro’s. Zo kost de reparatie van de box-3 belastingheffing ongeveer €2,8 miljard. Maar er zijn meer tegenvallers. De oorlog in Oekraïne leidt tot hogere energieprijzen en dus meer compensatie aan de burgers (accijnsverlaging en teruggaaf energiebelasting) en daarnaast ook tot meer defensie-uitgaven. De dekking zoekt het kabinet nu bij een belastingverhoging. Voor kleinere bedrijven (zowel voor eenmanszaken, vof’s en bv’s) zijn de gevolgen echter wel beperkt. De grotere bedrijven zullen de gevolgen wel merken.

De belangrijkste belastingverhogingen zijn:

  • De schijfgrens in de Vennootschapsbelasting wordt verlaagd van €395.000 naar €200.000 vanaf 2023. De 1e schijf blijft wel 15%. De 2e schijf 25,8%. Dit betekent dat vennootschappen eerder in het hoge tarief vallen en dus meer vennootschapsbelasting moeten betalen over hun winsten.
  • Per 2024 wordt het box-2 tarief aangepast. Er komen twee schijven: 26% (tot €67.000) en 29,5% (voor het meerdere). Kleinere dividenduitkeringen worden iets gunstiger belast dan nu (tariefsverlaging van 26,9% naar 26%), maar de grotere juist meer.
  • Het heffingsvrije vermogen in box 3 zou naar €80.000 per persoon gaan. Dat is nu van de baan. Het blijft €50.650 per persoon.
  • De algemene heffingskorting wordt sneller lager. Voortaan wordt ook het inkomen in box-2 en box-3 meegenomen in de bepaling van de algemene heffingskorting.
  • Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting gaat van 8% naar 10,1%. Dit geldt niet voor eigen woningen. Deze verhoging treft voornamelijk beleggers.
  • De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt per 2023 afgeschaft. Bestaande opgebouwde reserves blijven gerespecteerd.
  • De onbelaste reiskostenvergoeding gaat van 19 cent per kilometer, naar 21 cent in 2023 en 23 cent in 2024.
  • Naast belastingverhogingen wil het kabinet het minimumloon verhogen met 7,5% in drie jaarlijkse stappen vanaf 2023.

Verder lezen